Dansbok

En svensk dansbok

Förstasida
Samling af Svenska Turer är en bok med 48 dansbeskrivningar på svenska utgiven 2017. Koreografen Anna Löfgren har tolkat svenska och utländska originalbeskrivningar från tiden 1650 till 1800. Boken innehåller förord, förklaringar, 48 koreografier och en utförlig källförteckning. Den är avsedd att användas vid historiska danstillfällen, exempelvis 1700-talsbaler. Boken ansluter i stavning till Gustaf af Leopolds ortografi från 1796 och innehåller snitt från franska 1700-talsdansböcker. Formgiven av Wilhelm Dahllöf enligt äldre dansböcker, med klotband.
Klotet (pärmens tyg) finns i två färger: röd och grön. bokbild
För att få boken skickad per post gäller följande: Boken kostar 250 kr/st. Frakt inom Sverige kostar 35 kr för 1–2 böcker. Om du exempelvis vill ha två böcker betalar du alltså 250+250+35 kr. För frakt för fler böcker samt utanför landet begär offert per epost till: epost
Två betalningsalternativ:
1) Swish 0731-519668 till Anna Löfgren
Meddelande: Dansboken, färg, samt namn och adress

2) Bankgiro: 296-2678, Firma A Löfgren
Meddelande: Dansboken, färg, samt namn och adress

Extra material

På denna sida finns material att gratis ladda ner som komplement till koreografierna i Anna Löfgrens och Wilhelm Dahllöfs dansbok. Ingen assistans ges utöver vad som meddelas här. Vi kan t.ex. inte hjälpa till med att bränna CD-skivor eller ge instruktioner för hur det görs på just din dator.

Musik för övning

Självfallet använder man levande musik till fester och uppvisningar. Dansen är ju ett samspel mellan dansarna och musikerna! Noter ges längre ned på denna sida. Wilhelm Dahllöf är en uppskattad kapellmästare som spelar tillsammans med musiker på tidstrogna instrument. Han tar gärna emot beställningar på dansspelningar. Epost som ovan.
De musikfiler som ges här får bara användas för övning, alltså ej på fester eller uppvisningar. De flesta spelades in av Anna Löfgren på hennes mobil för att användas inför provdansandet vid utarbetandet av dansboken. De representerar alltså inte någon musikalisk finess, men duger för att lära sig koreografierna. Filerna ges i samma ordning som i boken. Första filen innehåller således Holländska Balen osv. Lämpligen laddar man ned filerna och om man vill bränner man en CD.
1.mp3 2.mp3 3.mp3 4.mp3
5.mp3 6.mp3 7.mp3 8.mp3
9.mp3 10.mp3 11.mp3 12.mp3
13.mp3 14.mp3 15.mp3 16.mp3
17.mp3 18.mp3 19.mp3 20.mp3
21.mp3 22.mp3 23.mp3 24.mp3
25.mp3 26.mp3 27.mp3 28.mp3
29.mp3 30.mp3 31.mp3 32.mp3
33.mp3 34.mp3 35.mp3 36.mp3
37.mp3 38.mp3 39.mp3 40.mp3
41.mp3 42.mp3 43.mp3 44.mp3
45.mp3 46.mp3 47.mp3 48.mp3

Noter till melodierna

Här ges 48 melodier till danserna. De representerar Wilhelm Dahllöfs tolkningar och preferenser vad gäller exempelvis förtecken och hur melodierna ska förstås. Ibland är de transponererade och ibland omlagda till annan oktav för att ge möjlighet att spela på flera instrument, t.ex. barockoboe. Den specialintresserade kan konsultera källorna som hänvisas till i dansboken, för att göra sina egna bedömningar.
1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf
5.pdf 6.pdf 7.pdf 8.pdf
9.pdf 10.pdf 11.pdf 12.pdf
13.pdf 14.pdf 15.pdf 16.pdf
17.pdf 18.pdf 19.pdf 20.pdf
21.pdf 22.pdf 23.pdf 24.pdf
25.pdf 26.pdf 27.pdf 28.pdf
29.pdf 30.pdf 31.pdf 32.pdf
33.pdf 34.pdf 35.pdf 36.pdf
37.pdf 38.pdf 39.pdf 40.pdf
41.pdf 42.pdf 43.pdf 44.pdf
45.pdf 46.pdf 47.pdf 48.pdf
Alla melodier i en pdf.